Klankbordgroep

De leden van de de klankbordgroep :

Irma, Stijn, Koert en Linda

 

Zij komen ongeveer 6x per jaar bij elkaar met de directeur.  De data hiervan staan gepland op de jaarkalender.