Interne begeleider

NIEUW BIJ KOREIN KINDERPLEIN

De Intern begeleider kinderopvang

Wat biedt de intern begeleider kinderopvang?

De intern begeleider kinderopvang biedt lichte pedagogische ondersteuning

op de Korein Kinderpleinen in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Zij begeleidt kinderen die extra aandacht nodig

hebben en coacht onze pedagogische medewerkers in de omgang met

deze kinderen. Daarnaast kunnen ouders die gebruik maken van Korein

Kinderplein bij haar terecht voor lichte opvoedingsondersteuning.

Waarom deze nieuwe functie?

Met deze nieuwe functie willen we de reguliere opvang voor kinderen

tussen de 0 en 13 jaar toegankelijk houden én de samenwerking

tussen kinderopvang en onderwijs versterken. Door extra begeleiding in

de dagopvang kunnen kinderen straks makkelijker instromen op school

en blijven zij onderdeel van hun eigen wijk.

Even voorstellen…

De intern begeleider kinderopvang in Geldrop-Mierlo is Tinie Kamink.

 

300_300_3_962_0_Tinie_Kamink.jpg