Kersvers 4

In deze laatste Kersvers van 2019 leest u o.a. over wat wij op de laatste studiedagen hebben gedaan, welke wisselingen er aankomen binnen ons team, nieuws over het kamp van groep 8 en het kwaliteitsonderzoek. Verder is er ook nog de uitnodiging voor de volgende klankbordavond.