Je vindt onze kinderopvanglocatie in het mooie, vernieuwde gebouw van Kindcentrum de Kersentuin. Bij de Kersentuin werken opvangorganisatie Korein en Eenbes basisonderwijs samen. Samen zorgen we ervoor dat het kind op een fijne manier kan opgroeien. Je kunt bij ons terecht voor dagopvang en buitenschoolse opvang. We zijn er voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Onderwijs en kinderopvang onder één dak.

Het belangrijkste voordeel? We kunnen onze programma’s en begeleiding nog beter op elkaar afstemmen, zodat kinderen van 0 tot 13 jaar zich optimaal ontwikkelen.

Openingstijden dagopvang.

Wij zijn 52 weken per jaar geopend op maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 18.30 uur. Op feestdagen conform de CAO Kinderopvang zijn wij gesloten.

Daarnaast werken wij ook met dagdelen:

  • Ochtend: 7.30 – 13.00 uur
  • Middag: 13.00 – 18.30 uur

Openingstijden peuterwerk.

Ons peuterwerk is 40 weken per jaar geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.30 uur. Gedurende schoolvakanties en op feestdagen conform de CAO Kinderopvang is het peuterwerk gesloten.

Opvangtijden buitenschoolse opvang.

De BSO is 52 weken per jaar geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op feestdagen conform de CAO Kinderopvang zijn wij gesloten.

De openingstijden van de BSO zijn:

  • Maandag, dinsdag en donderdag: 14.45 – 18.30 uur.
  • Vrijdag: 12.30 – 18.30 uur.
  • Voorschoolse opvang: vanaf 7.30 uur.
  • In schoolvakanties: 7.30 – 18.30 uur.
  • Studiedagen van school: 7.30 – 18.30 uur.

Meer weten of inschrijven?

Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze locatie. Voor meer informatie kun je terecht bij onze locatiemanager Christel Ruhl (c.sweegers@korein.nl). Voor inschrijvingen kun je terecht op onze locatiepagina via deze link.

Digitaal aanmelden.

Wil je een kind aanmelden voor dagopvang, peuterwerk of buitenschoolse opvang? Dit kan via onze website.

Heb je vragen over plaatsingen of de kosten van de opvang? Voor meer over deze zaken kun je terecht bij onze klantadviseur Miriam Veerman (040-2948931 of m.veerman@korein.nl).