Over de school

Ieder kind leert en ontwikkelt zich. Dit kan het beste in een uitnodigende en veilige omgeving waar uw kind optimaal begeleid en gestimuleerd wordt. Kindcentrum De Kersentuin is bij uitstek de plek waar wij door samenwerking en betrokkenheid voor een prettige en rijke leeromgeving zorgen. In onze ‘tuin‘ krijgt uw kind te kans om te groeien!

Wie zijn wij?

Wij zijn een basisschool die deel uitmaakt van het integrale Kindcentrum Kersentuin. Samen met onze partners Korein en peuterspeelzaalwerk Mierlo, bieden wij dagopvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

U vindt Kindcentrum De Kersentuin in het groene hart van Mierlo.

Wat bieden wij?

Ons kindcentrum ligt in een mooie, groene en veilige omgeving. Hier creëren wij de mogelijkheid voor onze kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. Ons zeer deskundige team werkt hierbij samen met diverse partners, ouders en met de kinderen. We kijken hierbij niet alleen naar de maatschappij van nu, maar hebben ook oog voor de maatschappij van de toekomst. Binnen ons onderwijs werken de kinderen in ateliers, waar kinderen onderwijs krijgen dat aansluit bij hun eigen ontwikkelingsniveau. We bieden hier nieuwe moderne methodes en media die aansluiten bij en gericht zijn op de toekomst. We werken samen met de kinderen aan hun sociale, creatieve en cognitieve vaardigheden. We hebben hoge verwachtingen en we werken er aan om kinderen zoveel mogelijk uit zichzelf te laten halen. In onze tuin maken we de kinderen rijp voor de toekomst!

Groepsverdeling

 Dit schooljaar volgen circa 160 leerlingen onderwijs binnen ons kindcentrum, verdeeld over 6 groepen.

 

Groep 1-2a Leon van der Vleuten 
Groep 1-2b Maud Raaijmakers
Groep 3-4 Virgillea van Balkom
Groep 4-5 Jorien Koolen
Groep 6-7 Hans van der Els
Groep 7-8 Jitske Kuijten en Machiel Aanraad