Klachtenprocedure

Indien er zich onverhoopt een probleem voor doet, dan werken we graag samen met alle betrokkenen aan een oplossing. De leerkracht is altijd bereid om te luisteren en mee te denken. Mocht het nodig zijn, dan kan ook altijd een van de specialisten of de directeur geraadpleegd worden.

Klachtenregeling

Als het resultaat na de diverse gesprekken niet naar tevredenheid is, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Eenbes Basisonderwijs.  Hierover leest u meer op de website van onze Stichting.

Interne contactpersoon

Onze interne contactpersonen – Elke Ottenheijm en Leon van er Vleuten –  geven u graag meer uitleg over de klachtenregeling. De interne contactpersonen zijn gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor leerlingen als voor ouders.

 

Wat doen de interne contactpersonen?

 

• Ze luisteren naar de klacht;

• Ze geven  informatie  over de klachtenprocedure;

• Ze overleggen met de externe vertrouwenspersoon;

• Eventueel verwijzen ze naar de externe vertrouwenspersoon;

• Ze houden contact met de leerling/ouders.

 

Daarnaast heeft de interne contactpersoon een belangrijke taak bij de preventie van seksuele intimidatie op school.