Ouderbetrokkenheid

Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een kind. Samen dragen we onze waarden en normen aan de kinderen over. Daarom vinden wij het belangrijk dat we samen op één lijn zitten. Zeker in de tijd waarin we nu leven vereist dit een reële inbreng en een actieve betrokkenheid van ouders bij de school.  Steun en belangstelling van de zijde van de ouders zijn onmisbaar voor de verwezenlijking van goed onderwijs en een goede opvoeding.

Ouder aan het woord

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders een uitnodiging voor een 10-minutengesprek.  Op dit gesprek laten wij u, als ouder vertellen over uw kind. Op deze manier kan de leerkracht een goed beeld krijgen van de bezigheden en de thuissituatie van uw kind. Ook kunnen we verwachtingen met elkaar bespreken. En natuurlijk maakt u kennis met de leerkracht die uw kind het komende jaar gaat begeleiden.

Ouderavond / Rapporten

Enkele keren per jaar hebben we voor de bespreking van de ontwikkeling van de kinderen een ouderavond met 15-minutengesprekken ingepland. Op deze gesprekken kunnen ouders samen met hun kind het werk van de kinderen inzien. In gesprek met de coach worden de doelen van de afgelopen periode,  de vooruitgang, resultaten en sociale gesteldheid van het kind besproken. Daarnaast kan het zijn dat we ouders voor een extra gesprek uitnodigen in de loop van het jaar. Dit doen we om eventuele extra hulp of extra uitdaging te bespreken.

 

Naast deze ouderavonden met gesprekken organiseren we ook speciale ouderavonden. Hier worden steeds wisselende thema’s besproken. Het gaat bijvoorbeeld over de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs, pesten op school of mediawijsheid.

Contact

Als u een gesprek wilt voeren met de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of met de directie werken wij daar graag aan mee. We vinden het wel fijn als u even een afspraak maakt. Dit kan persoonlijk, met een briefje of via de telefoon of de e-mail. Wij kunnen dan tijd vrij maken om met u te praten. We zijn dagelijks aanwezig van 08.00 uur tot minimaal 16.30 uur.

Kersvers

U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief van het kindcentrum. Deze komt altijd op vrijdag. In de nieuwsbrief staan zaken die op dat moment spelen, activiteiten die georganiseerd gaan worden en achtergrond informatie over wijzigingen in het beleid of vernieuwingen die we in de loop van het jaar. We verstrekken de nieuwsbrief digitaal. U kunt zich opgeven voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar info AT kindcentrumdekersentuin DOT nl.