Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Kersentuin bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. De ouders worden gekozen door middel van verkiezingen. De MR praat actief mee over alle beleidszaken die de kinderen – direct of indirect aangaan. Dit zijn zaken als veiligheid, het schoolplan en huisvesting.

 

De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat het schoolbestuur bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen en soms zelfs pas een besluit kan nemen als de MR het daarmee eens is. Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een orgaan voor vragen en opmerkingen van ouders en leerkrachten en natuurlijk een klankbord voor de directie. De MR wil graag de actieve inbreng van ouders horen en hier actief mee aan de slag gaan. Mochten ouders iets willen bespreken of kenbaar willen maken, dan kunnen zij zich altijd tot een van de leden wenden.  Per mail zijn wij te bereiken op mrkersentuin AT eenbes DOT nl.

 

De MR vergadert ongeveer één keer per zes weken. Bij dat overleg is op verzoek vaak de directeur als adviseur aanwezig.

Samenstelling

De volgende ouders zijn lid :

Ilse van de Looveren-Kox

Linda Govers-Wagner

Pieter van de Vossenberg

 

De volgende teamleden zijn lid:

Virgillea van Balkom

Hans van der Els

Machiel Aanraad