Ouderraad

In de ouderraad zitten ouders die graag iets extra’s willen betekenen voor ons.  Vanuit de ouderraad zijn er werkgroepen gevormd die een eigen ondersteunende taak hebben. Zo organiseren ze mee met feesten als Sinterklaas, Kerst en Pasen. Ze zijn verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage en werken mee aan allerlei activiteiten op en rond de school.

De ouderraad komt maandelijks bij elkaar. Bij dit overleg is ook een vertegenwoordiging vanuit het team en vanuit de kinderdagopvang aanwezig. Zo kunnen we samen nadenken over leuke activiteiten voor de kinderen en de taken goed verdelen.

 

Aan het begin van het schooljaar zullen er intekenlijsten zijn waarop u als ouder kunt aangeven of u bij een activiteit wilt helpen of mee wilt organiseren bij de activiteiten. Indien u dit kenbaar maakt, zult u bij de voorbereiding benaderd worden om deel te nemen in de werkgroep.

Mocht het u leuk lijken om een activiteit mee te organiseren of mee te helpen, en u heeft dit niet kenbaar gemaakt op de intekenlijsten dan kunt u dit ook doorgeven door een mailtje te sturen naar orkersentuin AT eenbes DOT nl.

De huidige ouderraad is als volgt samengesteld:

Angela van Tilborg  

voorzitter 

moeder van Anique (VO), Lindi (Vo)

en Elke (groep 8)

Kristel  Riemens secretaris moeder van Jessy (VO), Nina (groep 7)

Marielle Smits

penningmeester moeder van Isa (groep 7) Bo (groep 5)

Linda van der Steen

 

moeder van Jelle (groep 1-2)

Evelyne Janssen   moeder van Mickey (groep 1-2) en Tymo (groep 3)
Kimberly Kool   moeder van Lynn (groep 1-2-), Vince (Korein)
Kadek van der Velden                   moeder van Mel (groep 1-2) en Roos (groep 5)
Marleen van der Steen  

moeder van Luuk (groep 6) en Janne (groep 4)

Marielle Thijssen               moeder van Daan (groep 8) en Bram (groep 5)
Inge van de Mosselaar   moeder van Gijs (groep 1-2)
Frederike Liebreks    Pedagogisch medewerker Korein 
Léon van der Vleuten    

Leerkracht (groep 1-2)

Ouderbijdrage

 

Om de activiteiten te organiseren heeft de ouderraad uiteraard geld nodig. Deze extra’s zitten niet in het budget van de school, maar worden betaald uit de verzamelde gelden van de ouderraad. Om deze gelden jaarlijks aan te vullen, vragen wij een kleine bijdrage.

Wij vragen voor het schooljaar 2017/2018 per kind  €35,00.

Brief ouderbijdrage

Machtigingskaart

 

Bijdrage

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.  

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan vertrouwen wij erop dat u een van onze OR leden zult aanspreken. Tevens zijn wij te bereiken per mail. Ons mailadres is orkersentuin AT eenbes DOT nl.

Graag tot ziens bij onze activiteiten!