Wanneer zijn de kinderen vrij?


Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Eerste schooldag maandag 5 september
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart     18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie

17 juli t/m 25 augustus 2023

 

Lesvrije studiedagen 2022-2023

maandag 3 oktober
vrijdag 11 november
dinsdag 6 december
woensdag 8 februari
vrijdag 7 april
dinsdag 30 mei