Wanneer zijn de kinderen vrij?


Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Eerste schooldag maandag 6 september
Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 febr. t/m 04 maart 2022
Tweede Paasdag 18 april 2022
Koningsdag  27 april 2022 (valt in de meivakantie)
Meivakantie 25 april t/m 6  mei 2022
Hemelvaart     26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie

25 juli t/m 2 september 2022

 

Lesvrije studiedagen 2021-2022

woensdag 6 oktober
maandag 15 november
vrijdag 18 februari
vrijdag 3 juni
donderdag  23 juni