Pedagogisch beleid

Korein Kinderplein wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ieder kind. Wij werken met hetĀ pedagogisch beleidskaderĀ van Korein Kinderplein Groep.

Het Pedagogisch Beleid met vestigingsspecifieke informatie en het Pedagogisch Vestigingsjaarplan zijn in print inzichtelijk op het Korein Kinderplein.