Kwaliteit

Op De Kersentuin werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2015. Leerlingen geven onze school een dikke 8 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2015 2013 2011
Medewerkers geven een: 7,9 7,8 7,2
Ouders geven een: 7,6 7,4 6,3
Leerlingen geven een:  8,0 8,2 7,8

 

De afgelopen jaren hebben we als school hard gewerkt om er voor te zorgen dat de tevredenheid over onze school net zo goed wordt als onze resultaten.

 

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8 

2020 - 2021

2019 - 2020

2018 - 2019

Aantal deelnemende leerlingen

15

N.V.T.

19

Naam Eindtoets

CET

 

CET

Bovengrens inspectie

 

 

 

Landelijk gemiddelde

 535

 

536,1

Ondergrens inspectie

 

 

 

Schoolscore De Kersentuin

529,4 

 

538,4

  

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. De scores liggen boven het landelijk gemiddelde. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Hiermee melden de kinderen zich aan op het voortgezet onderwijs. Het advies wordt zorgvuldig voorbereid door een adviesteam. We bespreken dit ook met ouders en het kind.

Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen we jaarlijks een rapportage van onze kinderen. Na drie jaar blijken nagenoeg alle kinderen op het type onderwijs te zitten dat door ons geadviseerd is.

  

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in het laatste schooljaar

 

 

  2020-2021  2019-2020 2018-2019
Aantal schoolverlaters  15  12 19
LWOO      
VMBO 9 3 6

VMBOT/HAVO

1 3 5

HAVO

2 2 4
HAVO/VWO   1

VWO

1 4 3

   

Op De Kersentuin maken we twee keer per jaar een trendanalyse. Dit helpt ons om een goed beeld te krijgen van onze resultaten. Zo hebben we geconstateerd dat we goed aansluiten bij de leerbehoefte van de kinderen. We hebben echter ook ons onderwijs op enkele punten kunnen verbeteren.

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:

 

    • Oriëntatie op unitonderwijs; anders organiseren door samenwerkend leren.
    • Verder uitbouwen van het kindcentrum.
    • Implementatie van de nieuwe taal-spelling methode Staal. 

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.