Veiligheidsbeleid

Je veilig voelen is een voorwaarde voor de kinderen om te kunnen leren en voor de leerkrachten een voorwaarde om goed werk te kunnen leveren. Eenbes Basisonderwijs neemt veiligheid op de scholen serieus en heeft daartoe een veiligheidsplan opgesteld dat aan de laatste inzichten en regelgeving voldoet. De gezamenlijke medezeggenschapsraad van Eenbes, waarin ouders vertegenwoordigd zijn, heeft hierin geadviseerd. 

Iedere Eenbesschool voegt aan dit veiligheidsplan de eigen anti-pest-afspraken en andere veiligheidsafspraken toe.

Indien u het Veiligheidsplan wilt inzien, klikt u hier.

 

Verkeersveiligheid / BVL

Het verkeer en de veiligheid rondom de school is voor iedereen even belangrijk. Om deze verkeersactiviteiten te ondersteunen, is er een werkgroep verkeer op school actief. Leerkrachten en ouders hebben zich het doel gesteld om het door ons behaalde Brabant Verkeersveiligheidslabel (BVL) te behouden en daarnaast activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten.