Missie, visie

Als uw kind vier wordt, gaat het voor het eerst naar school. Daar brengt uw kind heel wat jaren door. Sommige kinderen komen zelfs als ze baby zijn al op ons kindcentrum. Wij vinden het dan ook belangrijk dat uw kind zich thuis voelt bij ons. We zijn ervan overtuigd dat dit de ideale basis is voor een goede ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat er een goed pedagogisch klimaat heerst. Daarin staan veiligheid, een open communicatie, samenwerken en samen leren centraal. We hebben dit vertaald naar vijf kernwaarden, die de basis vormen voor alles waar wij als kindcentrum voor staan.

 

Dit zijn wij. Professioneel

Het kind staat centraal op De Kersentuin. We kijken naar het kind, praten met het kind en luisteren naar het kind om er zo het beste uit te kunnen halen. We werken vanuit een duidelijke doorgaande lijn, zodat de ontwikkeling van het kind optimaal verloopt. Als leerkrachten en pedagogisch medewerkers blijven wij ons voortdurend ontwikkelen. We kijken steeds hoe we zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van deze kennis en van elkaar.

Dit zijn wij. Betrokken

Onderwijs en opvoeding gaan 24 uur per dag door, thuis en op school. We kijken samen met ouders, kinderen en externe partners naar wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind. We zijn hiervoor steeds met elkaar in gesprek. Hierbij gaan we uit van kansen. We kijken steeds naar de positieve kanten van het kind. We zijn trots op wat ze bereiken en delen dit met anderen.

Dit zijn wij. Samenwerkend

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen zijn samen verantwoordelijk. Ouders en kinderen denken en praten mee over de ontwikkeling van het kindcentrum. In het kindcentrum stemmen partners vanuit verschillende disciplines af om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren. We stimuleren kinderen om van en met elkaar te leren.

Dit zijn wij. Toegankelijk

Wij dagen kinderen uit om kennis, houding en vaardigheden gecombineerd te ontwikkelen. Dat betekent dat uw kind inzicht krijgt in wat het kan, wil en moet leren.

Het kindcentrum is laagdrempelig. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en directie zijn makkelijk aanspreekbaar, zowel formeel als informeel. We nemen kinderen en ouders serieus. We gebruiken een ouderportal om samen met ouders het kind te volgen. 

Dit zijn wij. Innovatief

Er is een goede balans tussen het 'nu' en de 'toekomst'. Leerlingen worden begeleid voor de wereld van later. We maken ze zelfstandig en verantwoordelijk. Door kinderen op de voet te volgen, kunnen we steeds de juiste keuzes maken in leerstof en de nieuwste werkwijzen om het beste uit het kind te halen. We denken in oplossingen. We blijven ons ontwikkelen.