Missie, visie

Wij zijn een kindcentrum voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar in Mierlo. Ons kindcentrum staat midden in de maatschappij. Wij vinden dan ook dat onze verantwoordelijkheid niet ophoudt bij de voordeur, maar dat we deze samen met ouders en met de omgeving vorm moeten geven.

Dit zijn wij. Professioneel

Het kind staat centraal op De Kersentuin. We kijken naar het kind, praten met het kind en luisteren naar het kind om er zo het beste uit te kunnen halen. We hebben een duidelijke doorgaande lijn, zodat de ontwikkeling van het kind optimaal verloopt. Als leerkrachten en pedagogisch medewerkers blijven wij ons voortdurend ontwikkelen. We kijken steeds hoe we zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van deze kennis en van elkaar.

Dit zijn wij. Betrokken

Onderwijs en opvoeding gaan verder dan de voordeur van het kindcentrum. We kijken samen met ouders, kinderen en externe partners naar wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind. We zijn hiervoor steeds met elkaar in gesprek. Hierbij gaan we uit van kansen. We kijken steeds naar de positieve kanten van het kind. We zijn trots op wat ze bereiken en delen dit met anderen.

Dit zijn wij. Samenwerkend

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen zijn samen verantwoordelijk. Ouders en kinderen denken en praten mee over de ontwikkeling van het kindcentrum. In het kindcentrum stemmen partners vanuit verschillende disciplines af om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren. We stimuleren kinderen om van en met elkaar te leren.

Dit zijn wij. Toegankelijk

Wij dagen leerlingen uit om kennis, houding en vaardigheden gecombineerd te ontwikkelen. Dat betekent dat uw kind inzicht krijgt in wat het kan, wil en moet leren.

Het kindcentrum is laagdrempelig. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en directie zijn makkelijk aanspreekbaar, zowel formeel als informeel. We nemen kinderen en ouders serieus. We gebruiken een ouderportal om samen met ouders het kind te volgen. 

Dit zijn wij. Innovatief

Er is een goede balans tussen het 'nu' en de 'toekomst'. Leerlingen worden klaar gemaakt voor later. We maken ze zelfstandig en verantwoordelijk. Door kinderen op de voet te volgen, kunnen we steeds de juiste keuzes maken in leerstof en de nieuwste werkwijzen om het beste uit het kind te halen. We denken in oplossingen. We blijven ons ontwikkelen.