"Rijp voor de toekomst!"

Profiel van Kindcentrum De Kersentuin

Wij zijn een kindcentrum voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar in Mierlo. Ons kindcentrum staat midden in de maatschappij. Wij vinden dan ook dat onze verantwoordelijkheid niet ophoudt bij de voordeur, maar we willen deze samen met ouders en met de omgeving vormgeven.

 

In ons kindcentrum bieden we met diverse partners een veilige en stimulerende omgeving en een samenhangend programma van opvang en onderwijs. We stemmen ons aanbod zo af dat we een doorgaande ontwikkelings-, leer- en zorglijn voor de kinderen kunnen bieden.

 

In de maatschappij ligt de nadruk steeds meer op het individu en de prestaties.  In ons kindcentrum zoeken we hier een goede balans in. Enerzijds komen we sterk tegemoet aan de individuele ontwikkelingsbehoefte van het kind. Dit komt tot uiting in onze manier van werken. Anderzijds laten we kinderen zien dat ze onderdeel zijn van een samenleving waarin samenwerken, respect, zorg en aandacht ook belangrijke vaardigheden zijn om te leren.

 

We hechten veel waarde aan een goede sfeer op De Kersentuin. We werken actief aan veiligheid en structuur. Open communicatie is hierbij het sleutelwoord. We zijn als kindcentrum gemakkelijk te benaderen. Zowel door ouders als door kinderen. Binnen deze veilige omgeving brengen we kinderen een gepast verantwoordelijkheidsgevoel bij. Hier horen ook regels en afspraken bij, zodat we de veilige omgeving kunnen blijven waarborgen.

 

Wij willen als kindcentrum een voorbeeld zijn voor de wijze waarop mensen met elkaar om dienen te gaan. Hierbij gaat het om positieve normen en waarden binnen de maatschappij. We laten zien dat onze maatschappij multicultureel is; dat er plaats is voor iedereen, ongeacht achtergrond of geloof. Dit doen we zo veel mogelijk samen met ouders.

 

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en investeren in cognitieve, creatieve en sociaal emotionele vaardigheden. Hierbij laten we ons aanbod zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van de kinderen. Dit doen we door samen met de kinderen hun doelstellingen te bepalen. We werken ook in workshops op het niveau van de leerlingen. We zorgen dat ze een goede basis hebben voor het voortgezet onderwijs en de maatschappij waarin ze leven.