"Rijp voor de toekomst!"

Kindcentrum De Kersentuin

 

Wij zijn een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar in Mierlo. Ons kindcentrum staat midden in de maatschappij. Wij vinden dan ook dat onze verantwoordelijkheid niet ophoudt bij de voordeur, maar dat we deze samen met oudes en met de omgeving vorm moeten geven.

 

Dit doen we in samenwerking met een aantal partners. Samen zorgen we voor een vilige en stimulerende omgeving waarin kinderen de kans krijgen om zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

 

De samenwerkend partners zijn:

  • Basisschool De Kersentuin
  • Korein Kinderplein

Profiel van ons kindcentrum

  

In de maatschappij ligt de nadruk steeds meer op het individu en de prestaties.  In ons kindcentrum zoeken we hier een goede balans in. Enerzijds komen we sterk tegemoet aan de individuele ontwikkelingsbehoefte van het kind. Anderzijds laten we kinderen zien dat ze onderdeel zijn van een samenleving waarin samenwerken, respect, zorg en aandacht ook belangrijke vaardigheden zijn om te leren.

 

We hechten veel waarde aan een goede sfeer op De Kersentuin. Er heerst veiligheid en structuur. Open communicatie is hierbij het sleutelwoord. We zijn als kindcentrum gemakkelijk te benaderen. Zowel door ouders als door kinderen. Binnen deze veilige omgeving brengen we kinderen een gepast verantwoordelijkheidsgevoel bij. Hier horen ook regels en afspraken bij, zodat we de veilige omgeving kunnen blijven waarborgen.

 

Wij willen als kindcentrum een voorbeeld geven voor de wijze waarop mensen met elkaar om dienen te gaan. Hierbij gaat het om positieve normen en waarden binnen de maatschappij. We laten zien dat onze maatschappij multicultureel is; dat er plaats is voor iedereen, ongeacht achtergrond of geloof. Dit doen we zo veel mogelijk samen met ouders.

 

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en investeren in cognitieve, creatieve en sociaal emotionele vaardigheden. Hierbij laten we ons aanbod zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van de kinderen. We zorgen dat ze een goede basis hebben voor het voortgezet onderwijs en de maatschappij waarin ze leven.