Partners

In ons kindcentrum bieden we met diverse partners, binnen een veilige en stimulerende omgeving een samenhangend programma van opvang en onderwijs. We stemmen ons aanbod zo af dat we een doorgaande ontwikkelings-, leer- en zorglijn voor de kinderen kunnen bieden.

Samen onder één dak  

Kindcentrum De Kersentuin is een samenwerking tussen de zelfstandige rechtspersonen Eenbes Basisonderwijs en Korein. Alle organisaties hebben een eigen doelgroep en verantwoordelijkheid maar vormen in het Kindcentrum een samenwerkingsverband voor de doelgroep van kinderen van 0-12 jaar. We presenteren ons daarom samen als Kindcentrum De Kersentuin.

 

Samen hebben de partners de merkwaarden gekozen die we voor het kindcentrum van belang vinden. Tevens hebben we samen gekozen welk uitgangspunten voor ons bij de merkwaarden horen. Doel is te komen tot een centrum waarin de kinderen met een integrale aanpak begeleid kunnen worden, tijdens lestijden maar ook daarbuiten.

Merkwaarden van De Kersentuin: professioneel, betrokken, samenwerken, toegankelijk en innovatief.